On Air Now Carol Dooley 2:00pm - 7:00pm Playing Glory Of Love - Peter Cetera
Now Playing Peter Cetera Glory Of Love

Craic agus Caint - Covid - Week 2

Craic agus Caint - Covid

Tuesday, May 19th, 2020 - 2 minutes

Learn new Irish phrases for the times we live in - all in under 2 minutes for each lesson! This is Week 2

PHASE ONE: Tá Cúig chéim chun an tír a oscailt mar gheall ar an choróinvírus / there are five stages to reopening the country due to coronavirus

Ón octhú lá deag do Mí Bealtaine, thosaigh an chead chéim / from the 18th of May, the first stage begins

Is feidir bualadh le daoine ó teaghlach eile / you can meet with people from other households

Is feidir le ionad cúram leanaí a oscailte le haghaigh lucht oibre curám sláinte / child care centres can open for healthcare workers

Is feidir le siopaí le oifig amuigh faoin aer a oscailt / retailers with outdoor office space can open

Is feidir le roinnt taithneamhachtaí poiblí lasmuigh a oscailt freisin mar shampla cúrsa gailf, cúirteanna leadóige / certain outdoor public amenities can open for example gold courses and tennis courts


Ach fós caithfidh tú

Glan do lámha / wash your hands

Clúdaigh do shrón agus da bhéal le naipcín nuair a dheanamh tú casacht / cover your nose and mouth with a tissue when you cough

Caith uait an naipcín tar eis casact / throw away the tissue after coughing

Scaradh sóisialta: d’fhán dhá méadar ó daoine / social distancing: stay 2metres from people

Níl cead níos mó ná cúig ciliméadar ó do teach / you can’t go beyond 5km from your home

Tá tuille eolais le fáil faoin Corónvírus ar suíomh idírlín hse.ie agus gov.ie

Bí sabháilte agus fán sa mbaile / Stay safe and stay and home

Coming Up On-Air...

Sunshine Meets...